Certyfikaty transportowe

"FUH Makowski" posiada niezbędne uprawnienia do świadczenia usług w zakresie transportu krajowego i transportu międzynarodowego :

  • 1. Licencja krajowa
  • 2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • 4. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
  • 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
  • 6. Licencja międzynarodowa
  • 7. Międzynarodowe ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej
  • 8. Certyfikat GMP


Poniżej udostępniamy Państwu niektore dokumenty potwierdzające wiarygodność, profesjonalizm oraz kwalifikacje firmy w zakresie organizacji przewozu materialow sypkich: